Koncepce ⁄ concept: Lubomír Typlt

Editor: Lena Typlt

Text: Karel Srp

Překlad ⁄ translation: Lucie Kasíková

Redakce ⁄ editing: Eva Hrubá

Grafická úprava a sazba ⁄ graphic design and typesetting: Filip Kopecký

Fotografie ⁄ photography: Tomáš Souček

Předtisková příprava ⁄ prepress: Radek Typovský

Tisk ⁄ printed by: Tiskárna Helbich a. s.
Vydal ⁄ Published by: Galerie U Betlémské kaple

Prague, 2021

ISBN 978-80-906806-8-5

Vrstevnice křiku / Contour Line of Cry

500,00 KčCena